Анекдот от 10.11.2018

— Скорая??!!
— Да…
— Тут каток на человека наехал…
— Давайте адрес.
— Красноармейская 13,15,17,19,21