Анекдот от 03.12.2018

— Дэвушъка, у тэбя грудъ еэстъ?
— (кокетливо) Дааа.
— Вах! А чего не носишъ?